INFOLINIA
TURYSTYCZNA
7.00 - 22.00
32 30 88888
dla wszystkich dzwoniących
w tym dla telefonów komórkowych
oraz dzwoniących z zagranicy
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
Dodano dnia 24.05.2017, 17:23

Potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.


EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Korzystając z EKUZ zagranicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

Idąc do lekarza upewnij się, że działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.

wniosek:
http://www.nfz.gov.pl/…/nowe_po…/2017/wniosek_ekuz_pobyt.pdf

Wypełniony i podpisany wniosek możesz:
- zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ;
- wysłać pocztą lub faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ;
- wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;
- złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.