INFOLINIA
TURYSTYCZNA
7.00 - 22.00
32 30 88888
dla wszystkich dzwoniących
w tym dla telefonów komórkowych
oraz dzwoniących z zagranicy
24/05/2017

Potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

»
17/05/2017
Fundacja Polskie Centrum Turystyki i Hotelarstwa realizuje politykę ochrony turystów i podróżnych. Podstawowym zadaniem PCTiH w tym obszarze jest działanie na rzecz ochrony praw słabszych uczestników rynku turystycznego. »
27/04/2017
Globalny Kodeks Etyki w Turystyce został podpisany przez Polskich przedsiębiorców branży turystycznej na odbywającym się cyklicznie Międzynarodowym Kongresie Etyki w Turystyce, którego III edycja odbyła się w Krakowie pod koniec kwietnia 2017 roku (poprzednia edycja Kongresu odbyła się w Ekwadorze w 2012 roku). »
25/04/2017
Fundacja PCTiH jako wyspecjalizowana jednostka, realizując statutowy cel fundacji do współpracy miejskich i powiatowych Rzeczników Konsumentów zapewniając wsparcie logistyczne w skutecznym dochodzeniu roszczeń konsumentów w aspekcie turystyki i komunikacji. »
24/02/2017

Bardzo dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo do tej pory obdarzyliście. To dla nas duże wyróżnienie, ale to wyróżnienie to także obowiązek – obowiązek świadczenia przez Fundacje PCTIH pomocy na najwyższym poziomie – w tym miejscu dziękujemy fundatorom, wolontariuszom oraz osobom, które nas wspierają finansowo.

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewniać Państwu niezmienny komfort korzystania Infolinii Turystycznej a także w dalszym ciągu na bieżąco informować o przebiegu Państwa spraw.

Jeżeli chcecie Państwo podzielić się swoimi uwagami lub propozycjami rozwoju Fundacji jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie.

»