INFOLINIA
TURYSTYCZNA
7.00 - 22.00
32 30 88888
dla wszystkich dzwoniących
w tym dla telefonów komórkowych
oraz dzwoniących z zagranicy
Fundacja Polskie Centrum Turystyki i Hotelarstwa
ul. Magazynowa 21
40-424 Katowice 016 
skr. poczt. 3002

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000 640 710; REGON 365613197; NIP: 9542769776.

Numer rachunku bankowego: 39 2530 0008 2008 1010 5722 0001.

t
el.:  0048 32 30 88 888

mail: fundacja@pctih.org

https://www.facebook.com/PCTiH/